น้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมหนา (Full cube) - Alpine Water ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย เครื่องทำน้ำแข็งได้มาตรฐานสากลทั่วโลก

น้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมหนา (Full cube)

น้ำแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมหนา (Full Cube) – เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 22cm. x 22 cm. x 22cm. เหมาะสำหรับร้านน้ำ ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ไม่มีการใช้น้ำแข็งกับกาแฟ ซึ่งทรงสี่เหลี่ยมแบบ Full cube จะเป็นลักษณะน้ำแข็งที่มีการละลายช้ากว่าน้ำแข็ง
แบบอื่นๆ